Rewitalizacja – zmiana terminu naboru wniosków

Rewitalizacja – zmiana terminu naboru wniosków

Informujemy o wydłużeniu terminu konkursu 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wnioski przyjmowane będą do 19 września 2016 roku. Przyczyną wprowadzenia zmian jest przyjęcie aktualizacji dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji...