Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości  19 000 000,00 zł na drogi w powiecie olsztyńskim.

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.1 Mobilny MOF-ZIT Olsztyna projekty przygotowane przez Nasz zespół otrzymały dofinansowanie w wysokości 18 972 014,60 zł.

Lista dofinansowanych projektów:

1. Gmina Barczewo – Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo
do DK 16 (Koszt całkowity projektu: 16 039 491,71 zł, dofinansowanie: 13 633 567,95 zł);

2. Gmina Gietrzwałd – Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Granity do Kudyp – węzeł Obwodnicy Olsztyna (Koszt całkowity projektu: 6 280 525,47 zł, dofinansowanie: 5 338 446,65 zł).