Dotacje

Kompleksowo zajmujemy się procesem pozyskiwania funduszy unijnych. Wskazujemy źródła finansowania, przygotowujemy dokumentację konkursową, obsługujemy projekt, aż do jego rozliczenia. Pomagamy także w pozyskiwaniu kredytów inwestycyjnych oraz w rozliczeniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Pozyskiwanie dotacji z 40 NET to:

 • Dobór najbardziej korzystnego źródła finansowania;
 • Realna ocena szans na pozyskanie dotacji;
 • Optymalizacja korzyści możliwych do osiągnięcia z dotacji;
 • Profesjonalne prowadzenie i rozliczenie projektu;
 • Opieka na każdym etapie realizacji projektu, także podczas kontroli i audytu.

Nasi Klienci otrzymali już ponad 160 mln zł dotacji!

W ramach usługi otrzymujesz:

 • Analizę potencjału Twojej organizacji (oszacujemy Twoje potrzeby rozwojowe, zweryfikujemy dostępne źródła finansowania, oszacujemy szanse na pozyskanie dofinansowania)
 • Pełną dokumentację konkursową (m.in. wniosek o dofinansowanie, biznes plan i studium wykonalności)
 • Pomoc pokonkursową, tj. obsługę projektu (m.in. pomoc w zarządzaniu bądź realizacji zadań merytorycznych, przeprowadzenie ewaluacji, monitoring wskaźników)
 • Rozliczenie dotacji (m.in. wnioski o płatność)
 • Audyt projektu bądź opiekę podczas kontroli;
 • Usługi specjalistyczne (m.in. usługi prawne, księgowe, doradztwo podatkowe i realizację kampanii promocyjnych).