Doradztwo

Wsparcie organizacji w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych!

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem czy instytucją wymaga opracowania precyzyjnych planów i strategii działania. Mogą one dotyczyć całej organizacji jak np. plany rozwoju, inwestycyjne, modernizacyjne bądź poszczególnych obszarów, jak np. plany marketingowe, produkcyjne, sprzedażowe / finansowe.

Nie ma znaczenia, jak duża jest organizacja, którą zarządzasz. Doradztwo biznesowe 40 NET to zdjęcie z Twoich barków ciężaru podejmowania wielu kluczowych decyzji!

Nasi Klienci to:

Przedsiębiorstwa prywatne
Sektor publiczny
Instytucje otoczenia biznesu

Usługi doradcze 40 NET to:

  • Pomoc profesjonalistów z różnych branż
  • Aktualne badania i analizy rynkowe
  • Nowatorskie rozwiązania
  • Twój spokój i poczucie bezpieczeństwa

W ramach usługi otrzymujesz:

Doradztwo dla instytucji publicznych

Nowoczesne instytucje publiczne coraz częściej korzystają z rozwiązań wypracowanych na potrzeby biznesu – dostosowując je do swoich potrzeb i specyfiki działania – oraz nieustannie się zmieniają, aby poradzić sobie z nowymi trendami i oczekiwaniami społeczeństwa.

Instytucjom publicznym oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie tworzenia:

  • planów promocji,
  • strategii rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych,
  • opracowań nt. klimatu inwestycyjnego,
  • raportów o barierach inwestycyjnych i niwelacji tych barier,
  • planów rewitalizacji, audytów i aktualizacji głównych dokumentów strategicznych.

Kompleksowa pomoc i doradztwo dla biznesu

Wspieramy naszych klientów w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, projektowania i wdrażania efektywnych oraz skutecznych rozwiązań, jak również wspólnego wypracowania kierunków strategicznych, oceny efektywności organizacji, zarządzania personelem i pozyskiwania finansowania na działalność.

Przekonaj się, że realnych kierunków rozwoju jest więcej, niż myślisz.