Dotacje na Internacjonalizację MŚP w ramach RPO WWM

 

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP w ramach RPO WWM

Termin składania wniosków: od 29 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.

Kto może składać wnioski?

  • grupy przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.