Informujemy o wydłużeniu terminu konkursu 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wnioski przyjmowane będą do 19 września 2016 roku.

Przyczyną wprowadzenia zmian jest przyjęcie aktualizacji dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji a także wprowadzenia zmian do dokumentu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.