Zrealizowane projekty

Wybrane projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie.

 • Kinetic Fitness Club

  Wartość projektu: ponad 4 mln zł
  Tytuł projektu: Zakup innowacyjnego wyposażenia na potrzeby Kinetic Fitness Club

  Kinetic Fitness Club to jeden z największych i najnowocześniejszych klubów fitness w Olsztynie. Za naszym pośrednictwem pozyskano dofinansowanie na zakup innowacyjnego wyposażenia na potrzeby klubu w nowo powstałej Galerii Warmińskiej

 • Muzeum Warmii i Mazur

  Wartość projektu 1: prawie 6 mln zł
  Tytuł projektu 1: Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie

  Wartość projektu 2: ponad 300 tys. zł
  Tytuł projektu 2: Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

  Wspieraliśmy pozyskanie środków na modernizację i rewitalizację Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – jednej z najstarszych tego typu instytucji w regionie. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zrealizowane dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczył odnowienia Zamku Kapituły Warmińskiej oraz zakup nowoczesnego oznakowania i innowacyjnego wyposażenia. Drugi projekt miał na celu wdrożenie e-usług dla klientów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby tej instytucji.

 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

  Wartość projektu: ponad 8 mln zł
  Tytuł projektu: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego

  Na potrzeby Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie podjęliśmy się realizacji projektu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego. Za naszym pośrednictwem pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich na remont oddziału położniczego i noworodkowego. Pokryto również koszty szeregu badań profilaktycznych, którymi objęte zostały kobiety w ciąży i dzieci do 12 miesiąca życia. Sfinansowano też otwarcie jedynej w Olsztynie darmowej szkoły rodzenia oraz uruchomienie bezpłatnych porad laktacyjnych.

 • Almes sp. z o. o – wytwórnia win i miodów pitnych w Nidzicy

  Wartość projektu: ponad 8 mln
  Tytuł projektu: Rewaloryzacja, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku starej winiarni zlokalizowanego na działce nr 33/3 przy ulicy Ratuszowej 2 w Nidzicy

  Almes sp. z o. o. to jedna z nielicznych wytworni win i miodów pitnych w regionie. Jej siedziba mieści się w zabytkowym budynku, w którym przed wojną funkcjonował browar. Wspieraliśmy spółkę w pozyskaniu funduszy na rewaloryzację, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania XIX-wiecznego obiektu – działania te doprowadziły do jego kompleksowej rewitalizacji.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty w Olsztynie

  Wartość projektu 1: ponad 6 mln zł
  Tytuł projektu 1: Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie ewidencyjnym 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego, Wańkowicza w Olsztynie

  Wartość projektu 2: prawie 2 mln zł
  Tytuł projektu 2: Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie ewidencyjnym 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego w Olsztynie – ETAP II

  Wartość projektu 3: ponad 500 tys. zł
  Tytuł projektu 3: Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty poprzez wdrożenie nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe

  Zrealizowaliśmy trzy projekty mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców olsztyńskich Jarot oraz pracy Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty. Dwa pierwsze projekty dotyczyły tzw. humanizacji blokowisk. Dzięki naszej pomocy pozyskano środki na remont klatek schodowych, wymianę wind oraz wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w blokach przy ul. Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego i Wańkowicza. Głównym założeniem trzeciego projektu była natomiast poprawa jakości obsługi klientów spółdzielni – zdobyliśmy fundusze niezbędne do wdrożenia nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe.

 • Kompleks Wypoczynkowo-Opiekuńczy „Dom nad doliną”

  Wartość projektu: ponad 1 mln zł
  Tytuł projektu: Zastąpienie w kompleksie wypoczynkowo-opiekuńczym ogrzewania konwencjonalnego węglowego pompą ciepła

  Pozyskaliśmy finansowanie na wdrożenie odnawialnych źródeł energii w Kompleksie Wypoczynkowo-Opiekuńczym „Dom nad doliną”. Dzięki naszym działaniom w ośrodku została zainstalowana pompa ciepła oraz przeprowadzono montaż ogrzewania podłogowego.

 • Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości

  Wartość projektu: ponad 7,5 mln zł
  Tytuł projektu: Utworzenie Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

  To jeden z najbardziej wymagających projektów zrealizowanych przez naszą firmę, w wyniku którego powstał Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości. Środki, które uzyskano dzięki naszej pomocy zostały przeznaczone na prace inwestycyjne (budowlane) oraz na zakup sprzętu dla inkubatora. Realizacja tego projektu umożliwiła rewitalizację obszaru przy ul. Artyleryjskiej.

 • Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości „Medical”

  Wartość projektu: 6,5 mln zł
  Tytuł projektu: Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości „Medical”

  Pomogliśmy pozyskać dofinansowanie na prace inwestycyjne (budowlane) oraz na zakup sprzętu dla Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości branży medycznej. Dzięki projektowi możliwa była rewitalizacja obszaru przy ul. Artyleryjskiej.

 • PPH KOSTRZEWA S. J

  Wartość projektu 1: ponad 1 mln zł
  Tytuł projektu 1: Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a PPH KOSTRZEWA S. J.

  Wartość projektu 2: ponad 500 mln zł
  Tytuł projektu 2: Promocja produktów PPH KOSTRZEWA na rynkach wznoszących

  Wartość projektu 3: ponad 4 mln zł
  Tytuł projektu 3: Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kotłów wraz z oprogramowaniem do sterowania produkcją

  PPH Kostrzewa S. J. to największy polski producent urządzeń grzewczych przeznaczonych do spalania biomasy. Podjęliśmy się realizacji trzech projektów mających na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Głównym założeniem pierwszego projektu było umożliwienie współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Dzięki naszej pomocy pozyskano fundusze niezbędne do budowy laboratorium do badania kotłów na biomasę. W ramach drugiego projektu uzyskano dofinansowanie na udział przedsiębiorcy w targach polskich i zagranicznych. Fundusze pozyskane dzięki realizacji trzeciego projektu zostały przeznaczone na zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji kotłów na biomasę.

 • Województwo Warmińsko-Mazurskie

  Wartość projektu: ponad 1,5 mln zł
  Tytuł projektu: Produkt z Warmii i Mazur

  Wsparcie 40 Net zaowocowało uzyskaniem dofinansowania dla konkursu „Produkt z Warmii i Mazur” – prestiżowego regionalnego rankingu mającego na celu wytypowanie najlepszego produktu i usługi w województwie warmińsko-mazurskim.

Wybrane projekty, którymi zarządzaliśmy.

 • Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie – całościowe zarządzanie i rozliczenie projektu,
 • Utworzenie Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości „Medical”,
 • Zastąpienie w kompleksie wypoczynkowo-opiekuńczym ogrzewania konwencjonalnego węglowego pompą ciepła – całościowe zarządzanie i rozliczenie projektu.
 • Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie ewidencyjnym 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego w Olsztynie – ETAP II  – całościowe zarządzanie i rozliczenie projektu.
 • Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty poprzez wdrożenie nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe – całościowe zarządzanie i rozliczenie projektu.
 • Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a PPH KOSTRZEWA S. J.
 • Promocja produktów PPH KOSTRZEWA na rynkach wznoszących,
 • Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kotłów wraz z oprogramowaniem do sterowania produkcją.

Wybrane zrealizowane szkolenia

 • 2015 – Cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla MŚP,
 • 2014 – Cykl szkolenia z zakresu Strategii Błękitnego Oceanu dla firm produkcyjnych z branży spożywczej (32 dni szkoleniowe),
 • 2013 – Cykl warsztatów z zakresu tworzenia oferty inwestycyjnej dla miasta z Warmii i Mazur2014 – strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark Warmiński.

Wybrane zrealizowane usługi doradcze

 • 2015 – Doradztwo z zakresu Strategii Błękitnego Oceanu dla firm produkcyjnych z branży spożywczej (30 przedsiębiorstw),
 • 2014 – Doradztwo proekologiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw – 30 planów wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla 30 firm produkcyjnych z branży spożywczej,
 • 2014 – Opracowanie raportu o barierach inwestycyjnych oraz propozycji ich usunięcia i niwelacji  (Gmina Biskupiec),
 • 2014 – Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym oraz planu promocji informacji o klimacie inwestycyjnym (Gmina Biskupiec)