Nasz Zespół

Kompetencja i profesjonalizm

To, co wyróżnia nasz zespół to nie tylko doświadczenie, kompetencje i profesjonalizm, dzięki którym zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów wspierających biznes, rozwój samorządów czy społeczność lokalną. Za naszym sukcesem stoją specjaliści i pasjonaci, którzy, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu zarządzania, finansów i marketingu, tworzą i wdrażają strategie oraz pozyskują środki unijne na rozwój przedsiębiorstw i instytucji. Zespół 40 Net uczestniczył we wdrażaniu największych inwestycji na Warmii i Mazurach a nasze podejście do jakości i sposobu pracy zawsze spotykało się z uznaniem.

 

Zespół zarządzający

 

Dorota Łutowicz-Głowacka – prokurent samoistny Dorota Łutowicz Głowacka

Absolwentka Wydziału Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie, gdzie pełniła funkcję wicedyrektora ośrodka samorządu lokalnego. Z firmą 40 Net sp. z o. o. związana od 2012 roku.

Ekspertka w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz profesjonalny strateg.

Autorka ponad 100 studiów wykonalności, wielu biznesplanów stworzonych w ramach funduszy europejskich oraz ponad 20 dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, m.in. strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, strategii rozwiązywania problemów społecznych, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju obszarów wiejskich, strategii przyciągania inwestycji, lokalnych programów rewitalizacji. Na swoim koncie ma również wiele raportów ewaluacyjnych.

Pasjonatka tworzenia dokumentów aplikacyjnych, strategii rozwojowych i biznesplanów, koordynuje projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych oraz przeprowadza zlecone ewaluacje.

 

Maciej Felski – prezes zarząduMaciej Felski

Absolwent administracji i pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. W latach 2005–2011 dyrektor ośrodka samorządu lokalnego działającego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie. Z firmą 40 Net sp. z o. o. związany od 2012 roku.

Doświadczony trener i doradca. Opracował ponad 100 studiów wykonalności w ramach funduszy europejskich oraz 40 dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, m.in. strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, strategii rozwiązywania problemów społecznych, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju obszaru wiejskiego, strategii przyciągania inwestycji, lokalnych programów rewitalizacji.

 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów skierowanych do różnych grup zawodowych.
Od 2004 roku spędził ponad 2000 godzin szkoleniowych w salach dydaktycznych.