Zawarcie umowy na świadczenie stałych usług doradczych

Informujemy, iż w dniu 23 czerwca podpisaliśmy umowę na świadczenie stałych usług doradczych z przedsiębiorstwem z branży materiałów izolacji termicznej wyprodukowanych na bazie procesu nanotechnologicznego.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług doradczych w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego na budowę zakładu produkcyjnego, centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa.