Wygrane postępowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Purda

Nasza firma wygrała postępowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Purda. Zakres zlecenia obejmuje:
1. Badania społeczne
2. Sporządzenie Strategii,
3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii
4. Konsultacje społeczne

We grudniu 2015 r. dokument powinien zostać ukończony.