Wygrane postępowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Biskupiec