Wygrane postępowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd

Nasza firma wygrała postępowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd. Zakres zlecenia obejmuje:
1. Badania społeczne
2. Sporządzenie Strategii,
3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii
4. Konsultacje społeczne

Więcej informacji o postępach prac nad strategią można będzie znaleźć na stronie Zamawiającego.

We wrześniu 2015 r. dokument powinien zostać ukończony.