Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie pn.: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, informuje o rozpoczęciu w dniu 1 września br. naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie pn.: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, których efektem będzie opracowanie planów działań ochronnych i/lub rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jezior znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Termin naboru rozpoczyna się 1 września 2015 r. i potrwa do końca 2015 roku.

Maksymalna kwota bezzwrotnej pomocy to do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 20 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta.

źródło: http://www.wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=57&type=aktualnosci&full=2143&sp=1

 

Nasza firma przygotuje Państwu wniosek o dofinansowanie oraz zrealizuje plan działań ochronnych i/lub rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jezior znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.