Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 coraz bliżej

Opublikowano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2015.

Zaplanowano konkursy dla JST, MŚP. W ramach współpracy z Naszą firmą oferujemy m.in. stworzenie optymalnej koncepcji projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Harmonogram do pobrania.

harmonogram_naborow_rpo_wim_na_2015_r