Konkurs w ramach RPO WWM: Dotacje na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Konkurs w ramach RPO WWM: Dotacje na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

Termin, od którego można składać wnioski: 30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 29 lipca 2016 r.

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)
  • jednostki samorządu terytorialnego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty polegające na:

  • utworzeniu nowych lub dostosowaniu istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
  • uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Nasza Firma przygotuje dla Państwa dokumentacje aplikacyjną niezbędną do pozyskania środków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.