KONKURS: Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako raport z audytu zawierający rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja. Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – dwuetapowe wsparcie obejmujące:
• Etap I – diagnoza firmy w formie audytu wzorniczego na podstawie którego zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie
• Etap II – wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Kwota dofinansowania – Etap I – 100 tys. zł poziom dofinansowania do 85%. Etap II – 3 mln zł poziom dofinansowania do 70 %.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na sierpień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków I Etap – wrzesień/październik 2015 r., II Etap – 2016 r*.

Zapraszamy do współpracy z Naszą firmą. 

*Źródło: http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-4-wzor-na-konkurencje/dzialanie-1-4-wzor-na-konkurencje