Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie pn.: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, informuje o rozpoczęciu w dniu 1 września br. naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie pn.: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”. Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, których efektem będzie opracowanie planów działań ochronnych i/lub rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jezior znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Termin naboru rozpoczyna się 1 września 2015 r. […]

Czytaj więcej →

Wygrane postępowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Purda

Nasza firma wygrała postępowanie na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Purda. Zakres zlecenia obejmuje: 1. Badania społeczne 2. Sporządzenie Strategii, 3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii 4. Konsultacje społeczne We grudniu 2015 r. dokument powinien zostać ukończony.

Czytaj więcej →

KONKURS: Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Celem działania jest zwiększenie potencjału firm MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Tworzenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP. Stworzenie innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, […]

Czytaj więcej →

KONKURS: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”. Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem […]

Czytaj więcej →

KONKURS: Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako raport z audytu zawierający rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja. Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek. Jakie […]

Czytaj więcej →

Ponad 82 MLN ZŁ na wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w Województwie Śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Czytaj więcej →