Aktualności

Konkurs w ramach RPO WIM: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się: Przedsiębiorstwa; Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; Inne podmioty posiadające osobowość prawną.   Przewidziane do wsparcia typy projektów: Zadanie 1: Budowa, […]

Czytaj więcej →

Konkurs w ramach RPO WIM: Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Przewidziane do wsparcia typy projektów: Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE; Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE; Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą […]

Czytaj więcej →

Kolejny etap rewitalizacji Barczewa uzyskał dofinansowanie

Miło Nam poinformować, iż Gmina Barczewo pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu Rozbudowa systemu monitoringu w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Barczewie (etap I). To kolejne dofinansowanie zdobyte dla Gminy Barczewo przez naszych specjalistów. Współpraca z Gminą Barczewa w obszarze rewitalizacji trwa od kilku lat. W roku 2008 przygotowaliśmy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Barczewo na lata 2008-2015 […]

Czytaj więcej →

40NET wykonawcą Strategii Rozwoju Gminy Świątki na lata 2016-2026

Informujemy, iż Nasza firma wybrana została na wykonawcę Strategii Rozwoju Gminy Świątki (powiat olsztyński) na lata 2016-2026. Gmina Świątki jest kolejną gminą z terenu powiatu olsztyńskiego, dla której przygotujemy strategię. Prace nad strategią rozpoczną się w grudniu 2015 a zakończą w lipcu 2016r.  

Czytaj więcej →

Konkurs w ramach RPO WIM 2014-2020 – Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił pierwszy nabór w ramach osi priorytetowej 1 Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.   Termin składania wniosków: 23 grudnia 2015 r. – 21 stycznia 2016 r.   Kto może składać wnioski? podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu   Na co można otrzymać dofinansowanie? na proces inkubowania, realizowany przez podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu na rzecz […]

Czytaj więcej →

Konkurs: Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Już od 20 października do 30 grudnia 2015 roku będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem […]

Czytaj więcej →

Konkurs: Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej →

Konkurs PARP: Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej →

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie – RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Harmonogram_naborow_RPO_WiM_na_2015_r._2015_09_29 Źródło: www.warmia.mazury.pl  

Czytaj więcej →