Aktualności

Konkurs w ramach RPO WWM: Rewitalizacja Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Termin, od którego można składać wnioski: 30 czerwca 2016 r. Termin, do którego można składać wnioski: 29 lipca 2016 r. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konku...

Czytaj więcej →

Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytor...

Czytaj więcej →