Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie – RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram_naborow_RPO_WiM_na_2015_r._2015_09_29

Źródło: www.warmia.mazury.pl